Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoite on, että sairaudesta tai vammasta huolimatta asiakas pystyy tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toimissaan paremmin. Kuntoutus voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Minulla on sopimus Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiasta.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin voi päästä, jos

  • on alle 65-vuotias
  • vamman tai sairauden vuoksi on huomattavia vaikeuksia osallistua arjen toimiin ja selviytyä niissä
  • kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden
  • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitaan kuntoutussuunnitelma, jonka kirjoittaa hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close