Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva kuntoutus- ja hoitomuoto. Musiikkiterapiaa käytetään psyykkisten, neurologisten, fyysisten ja sosiaalisten oireiden ja sairauksien hoidossa. 

Musiikkiterapian menetelmiä ovat musiikin kuuntelu, soittaminen, laulaminen, musiikin tekeminen sekä musiikin ja liikkeen yhdistäminen. Musiikkiterapia voi sisältää myös keskustelua, muiden taidemuotojen hyödyntämistä, kirjoittamista ja rentoutumista. Musiikkiterapiassa voidaan hyödyntää myös matalataajuiseen äänivärähtelyyn perustuvaa vibroakustista hoitoa. Asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja, koska terapiassa musiikki on väline, ei itsetarkoitus.

Musiikkiterapia soveltuu kaikenikäisille. Tapaamisia on yleensä 1-2 kertaa viikossa, ja ne kestävät tavallisimmin 45-90 min. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, yksityislääkärin lähetteellä tai olemalla suoraan yhteydessä terapeuttiin. Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkeinnällisenä kuntotuksena 65-vuotiaaksi asti sekä kuntoutuspsykoterapiana 16-25 -vuotiaille edellyttäen, että terapeutilla on voimassaoleva sopimus Kelan kanssa.

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

https://www.kela.fi/terapiat

Musiikkiterapian maksajana voi olla myös sairaanhoitopiiri, sosiaalitoimi, mielenterveystoimi, perheneuvola, vakuutusyhtiö tai asiakas itse.

Teen sekä yksilö- että ryhmämusiikkiterapiaa ja asiakkaani ovat kaikenikäisiä lapsista vanhuksiin.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close